Bouwmanagement

C-sar vastgoed kan zorgdragen voor het gehele onderhouds-, renovatie- of nieuwbouwproject van voorbereiding tot en met oplevering en nazorg.

Voortraject

  • Opstellen van programma van eisen
  • Maken van werkomschrijvingen & bestekken
  • Maken van kostenramingen en begrotingen
  • Adviseren materiaalgebruik
  • Houden van aanbestedingen
  • Beoordelen van prijsaanbiedingen

Uitvoering
Tijdens de uitvoering van een project verzorgt C-sar vastgoed de directievoering en/of het toezicht op het werk. Naast kwaliteit- en budgetbewaking, controle op de voortgang en begeleiding tijdens de gehele uitvoering, worden tevens bouwvergaderingen c.q. werkbesprekingen verzorgd en het regelen van de opleveringen met de nazorg.

Beheer en Onderhoud
Het opstellen van meerjarige onderhouds- planningen, budgetten en het verrichten van expertise dragen ertoe bij dat de opdrachtgever gewaarborgd is van een kwalitatieve hoogstaande uitvoering tegen een acceptabel prijsniveau.
Ieder project is maatwerk. In gezamenlijk overleg wordt bekeken wat er per project voor elkaar betekend kan worden. C-sar vastgoed fungeert als onafhankelijk en objectief intermediair tussen opdrachtgever, aannemer en installateurs. Zodoende worden tijd en zorg bespaard omdat het project onder deskundige begeleiding wordt uitgevoerd.

Opleveringskeuringen
Een bouwwerk wordt uitgevoerd op basis van een bestek of werkomschrijving conform een vooraf overeengekomen prijs met daarbij behorende kwaliteitsgaranties. C-sar vastgoed kan voor de opdrachtgever de gehele oplevering verzorgen door het uitvoeren van een opleveringskeuring. Hierbij wordt beoordeeld of de aannemer de werkzaamheden heeft uitgevoerd conform de planning, het bestek en de prijsafspraken. Alle opleveringspunten worden opgenomen in een procesverbaal van oplevering wat als contractstuk dient. De opleveringspunten dienen binnen een vooraf vastgestelde periode te worden afgewerkt.